Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / asiakasrekisteri

Metlabin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste / verkkosivut

 

Nimi: Metlab Oy

Y-tunnus: 0872392-4

Osoite: Nuutisarankatu 15, 33900 Tampere

Puhelin: 03 31245800

Sähköposti: jouni.ahlstedt (at) metlab.fi

 

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Jouni Ahlstedt

Osoite: Nuutisarankatu 15, 33900 Tampere

Puhelin: 050 52 44651

Sähköposti: jouni.ahlstedt (at) metlab.fi

REKISTERIN NIMI

Metlab Oy:n verkkosivut

 
 

1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja käytetään, jotta voidaan olla asiakkaaseen yhteydessä jatkotoimia varten.

2. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedoista tallennetaan: Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot.

3. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

4. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin henkilötietolain mukaisesti.

 5. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja niitä annetaan mahdollisimman suppeasti huomioiden kunkin käyttäjän tehtävän hoitamisen kannalta riittävä taso.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

 8. TARKASTUS-, KORJAAMIS- JA KIELTO-OIKEUS

Palvelun käyttäjillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palvelun henkilötietorekisteriin on tallennettu sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna kirjeenä taikka vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai osoittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
Lisäksi käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla asiasta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista.
Käsittelyaika edellä mainituille pyynnöille on n. 2 viikkoa niiden vastaanottamisesta.


Laatimispäivämäärä: 17.05.2018
Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 22.05.2018