Makrotarkastelut

Makrotarkastelua käytetään, kun tarvitaan näytteestä kuva pienellä suurennoksella

Makrokuvauksen avulla kappaleen poikkileikkauksesta voidaan etsiä rakenteen epätasaisuuksia sekä mitata esim. putkien seinämien paksuuksia ja hitsien geometriaa.

 

Makrotarkastelun yleisin käyttökohde on hitsauksen laadunvarmistus

  • Hitsien poikkileikkaukset hitsauksen menetelmä-, tuotanto- ja pätevyyskokeissa

 

Hitsauksen lisäksi käyttökohteita ovat mm.:

  • Materiaalien syyrakenteen ja suuntautuneisuuden tutkimus
  • Putkien ja profiilien seinämäpaksuusmittaukset
  • Murtopintatarkastelu vaurioselvityksissä